Algemene voorwaarden

  1. Luistergeschenken gemaakt door Memoristoria kunnen enkel op website en social media gebruikt worden mits uitdrukkelijke toestemming van de klant.
  2. De prijs die de klant krijgt op het moment van de boeking blijft ongewijzigd, ongeacht eventuele prijsstijgingen die zich voordoen op de website.
  3. Ik werk op vertrouwen. Dit betekent dat ik het afgewerkt product soms al bezorg aan de klant vooraleer het volledige bedrag werd betaald. Ik ga ervan uit dat mensen het goede willen doen. Let wel: bij niet-betaling vervalt algemene voorwaarde 1 van hierboven.
  4. Een audiomontage van Memoristoria wordt beschouwd als een artistiek werk, en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. Bij volledige betaling koopt de klant het recht om het luistergeschenk te delen en publiceren voor persoonlijke doeleinden. Het zou wel fijn zijn indien de klant hierbij steeds de naam MEMORISTORIA zou vermelden.
  5. De audiomontage mag niet verder bewerkt worden.
  6. Bij het afsluiten van een overeenkomst, wordt een voorschot afgesproken dat betaald wordt op het moment van het interview. Het saldo dient pas overgemaakt te worden na aflevering van het definitieve resultaat.
  7. Een klant die andere mensen warm maakt voor mijn luistergeschenken en mij dus nieuwe klanten bezorgt, verdient voor altijd een speciaal plaatsje in mijn hart 😊
  8. Een klant die een luistergeschenk ontvangt, verbindt zich ertoe een feedbackformulier in te vullen zodat Memoristoria continu kan groeien in haar dienstverlening. Indien Memoristoria een onderdeel hiervan wil gebruiken als review op de website, zal ze hier eerst toestemming voor vragen.