Podcasts & storytelling

audiostorytelling

Ook in een professionele context kan een audioformat een geschenk uit de hemel zijn.

Bedenk hoe je potentiële klanten kan bereiken via een podcast over je missie en visie waar je je vurig geloof in je producten of diensten kan laten stromen! Waar krijg je nog de tijd en het platform om zo ongeremd te connecteren met je doelpubliek, zonder je aan een agenda of tijdslimiet te hoeven houden?

Ook een opendeurdag opent perspectieven. Stel je een receptie voor waarin de gasten – nippend aan hun glaasje bubbels – kunnen luisteren naar enthousiaste getuigenissen van je  medewerkers. 

Zie je potentieel in audio? Geef me een seintje, en we bekijken samen hoe we dit kunnen vormgeven!